Czytaj dalej

Czytaj dalej

Jak stworzyć legalny email marketing dla firmy?

By Silver Bear Media

14 kwietnia, 2023
legalny email marketing dla firmy

   Email marketing pozwala firmom na bezpośredni kontakt z potencjalnymi klientami i odbiorcami. Jednak, aby uniknąć konsekwencji prawnych, związanych z przetwarzaniem danych osobowych, konieczne jest przestrzeganie wytycznych i zasad regulowanych przez RODO. Wysyłanie wiadomości email bez zgody odbiorcy lub zbieranie danych w sposób niezgodny z przepisami może prowadzić do nałożenia dotkliwych kar finansowych oraz szkody dla wizerunku firmy. Jak stworzyć legalny email marketing dla firmy i jakie praktyki stosować, aby skutecznie docierać do odbiorców i jednocześnie działać zgodnie z prawem? W tym artykule przedstawiamy odpowiedzi na te pytania.

Czym jest legalny email marketing?

  Legalny email marketing to forma marketingu bezpośredniego polegająca na wysyłaniu wiadomości email do potencjalnych klientów, którzy wyrazili na to zgodę lub mieli możliwość wyrażenia zgody. Aby email marketing był zgodny z prawem o ochronie danych osobowych, konieczne jest, aby użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie wiadomości marketingowych. Zgoda powinna być wyraźna, dobrowolna, świadoma i jednoznaczna. Ponadto, w przypadku gdy dane osobowe są zbierane drogą elektroniczną w celach marketingowych, użytkownik musi otrzymać jasne informacje o celu zbierania danych oraz o prawie do cofnięcia zgody w każdym momencie.

  Ponadto, legalny email marketing wymaga przestrzegania kilku innych zasad. Przede wszystkim, każda wysłana wiadomość powinna zawierać dane identyfikacyjne nadawcy, w tym nazwę i adres, pod którym firma działa. W przypadku braku takich danych, wiadomość może zostać uznana za spam i podlegać karom finansowym.

  Innym istotnym aspektem jest umożliwienie odbiorcy łatwego sposobu rezygnacji z subskrypcji. Zgodnie z zasadami RODO, użytkownik musi mieć prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie. Dlatego też każda wysłana wiadomość powinna zawierać link do wypisania się z listy mailingowej. W ten sposób użytkownik może w prosty sposób zrezygnować z przesłania informacji handlowej w kolejnych wiadomościach. Przesyłanie niezamówionej informacji handlowej może mieć poważne konsekwencje prawne.

  Kluczowa jest także dbałość o bezpieczeństwo przetwarzanych danych. Firma musi stosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić dane użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, kradzieżą czy utratą. W przypadku naruszenia zasad RODO, firma może ponieść odpowiedzialność finansową oraz utracić zaufanie swoich klientów.

  Stworzenie legalny email marketingu dla firmy nie polega tylko na wysyłaniu wiadomości zgodnych z zasadami obowiązującego prawa. Ważna jest również dbałość o jakość treści i częstotliwość wysyłania wiadomości. Odbiorcy nie chcą otrzymywać spamu ani wiadomości, które nie są dla nich interesujące. Dlatego też podczas prowadzenia komunikacji elektronicznej z potencjalnymi klientami warto skupić się na personalizacji treści i rozważyć wysyłanie wiadomości tylko do osób, które rzeczywiście będą zainteresowane ofertą firmy. W ten sposób zwiększają się szanse na skuteczną kampanię email marketingową i budowanie pozytywnego wizerunku wśród klientów.

Zgoda na otrzymywanie wiadomości email

  Zgodnie z RODO, zgoda na otrzymywanie wiadomości email musi być wyrażona w sposób jednoznaczny i dobrowolny. Nie można jej uzyskać w sposób ukryty lub domniemany. Oznacza to, że nie można już wykorzystywać pre-checked boxes, które domyślnie wyrażają zgodę na otrzymywanie wiadomości marketingowych. W takiej sytuacji, użytkownik musi samodzielnie zaznaczyć, że wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości email.

  Zgoda musi być wyrażona również w sposób jednoznaczny. Oznacza to, że użytkownik musi wiedzieć, na co dokładnie wyraża zgodę. Nie można wykorzystywać ogólników typu „zgadzam się na otrzymywanie wiadomości marketingowych”. Wymagana jest także dobrowolność wyrażenia zgody osób fizycznych. Według przepisów ustawy nie można wymuszać na użytkowniku wyrażenia zgody na otrzymywanie wiadomości email poprzez zablokowanie dostępu do usługi lub produktu.

  W przypadku poczty elektronicznej zgoda musi być wyrażona przed rozpoczęciem wysyłki wiadomości email. Nie można jej uzyskać w trakcie wysyłki lub po jej zakończeniu. Ważne jest także to, aby użytkownik miał możliwość wycofania swojej zgody. W takim przypadku, należy natychmiast usunąć dane osobowe adresata z bazy odbiorców na liście mailingowej.

  Ponadto, każda wiadomość email powinna zawierać możliwość łatwego wycofania uprzedniej zgody. Najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest umieszczenie linku „wypisz się” lub „zrezygnuj z subskrypcji” na dole każdej wiadomości. Zgoda na otrzymywanie wiadomości email dotyczy tylko konkretnego celu. Jeśli firma chce wysyłać użytkownikowi inne rodzaje wiadomości (np. newslettery dotyczące innych tematów), konieczne jest uzyskanie osobnej zgody.

  W przypadku, gdy firma chce wysyłać wiadomości email do klientów, którzy dokonali już zakupu, nie jest konieczne uzyskanie zgody odbiorcy. Jednakże, w każdej wiadomości powinna być zawarta możliwość łatwego wycofania uprzedniej zgody. Istnieją również pewne wyjątki od wymogu uzyskania zgody na otrzymywanie wiadomości email. Jednym z nich jest sytuacja, gdy użytkownik sam dobrowolnie udostępnił swoje dane kontaktowe, np. poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej firmy.

Praktyki, których należy unikać

  Nie należy kupować list mailingowych lub zbierać adresów email w sposób nielegalny. Nie należy też wysyłać wiadomości email dotyczących usług drogą elektroniczną bez zgody użytkownika lub bez możliwości rezygnacji z dalszych wiadomości. Nie można wykorzystywać metod spamu, jak wysyłanie masowych wiadomości do osób, z którymi nie miało się żadnego wcześniejszego kontaktu, lub podszywać się pod innych nadawców, aby zwiększyć skuteczność kampanii.

  Adresy email, które zostały zebrane nawet w sposób legalny, mogą z czasem stać się nieaktualne lub nieprawidłowe. Dlatego ważne jest, aby regularnie aktualizować listy mailingowe, usuwając z nich nieprawidłowe lub nieaktywne adresy. Inną praktyką, która powinna być unikana, jest wysyłanie wiadomości email z nieodpowiednim lub podejrzanym tytułem, który może wprowadzać w błąd odbiorców. Wiadomości powinny być jasne i konkretne, a tytuły powinny odzwierciedlać ich treść.

  Odbiorcy powinni mieć również możliwość dostosowania częstotliwości otrzymywania wiadomości email do swoich indywidualnych potrzeb. Firmy powinny pozwolić użytkownikom na wybór, jak często chcą otrzymywać wiadomości – na przykład raz dziennie, raz w tygodniu lub raz w miesiącu.

  Inną praktyką, której należy unikać, jest wysyłanie zbyt wielu wiadomości email w krótkim czasie. Wysyłanie zbyt wielu wiadomości w krótkim czasie może spowodować, że odbiorcy poczują się zalewani spamem i zdecydują się na wypisanie z listy mailingowej. Wysyłanie wiadomości email w niewłaściwym czasie może również prowadzić do niskiej skuteczności kampanii. Firmy powinny dokładnie określić, kiedy ich odbiorcy są najbardziej skłonni do otrzymywania wiadomości, a następnie dostosować harmonogram wysyłki w zależności od tych preferencji.

  Kluczowym aspektem jeśli chodzi o legalny email marketing dla firmy jest zapewnienie odbiorcom dostępu do informacji na temat administratora danych osobowych. Podstawą jeśli chodzi o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zapewnienie użytkownikom dostępu do polityki prywatności, w której szczegółowo opisane będą cele, dla których będą przetwarzane dane osobowe.

  Trudno będzie o osiągnięcie celów marketingu jeśli nie przestrzega się zasad dobrego smaku i etyki biznesowej. Należy unikać spamowania, czyli wysyłania wielu powtarzających się wiadomości handlowych drogą elektroniczną bez wartości dodanej dla odbiorcy. Ważne jest również, aby treść wiadomości była jasna, zwięzła i atrakcyjna.. Kolejną praktyką, dotyczącą email marketingu, która powinna być unikana, jest udostępnianie adresów email klientów osobom trzecim lub przekazywanie ich do celów innych niż marketingowe bez wyraźnej zgody danej osoby.

  Warto również pamiętać o częstotliwości wysyłania oferty handlowej. Nadmierna liczba wiadomości może spowodować, że użytkownik zacznie je traktować jako niechcianą pocztę i zacznie je usuwać bez czytania lub rezygnować z subskrypcji.

  Kolejnym elementem, który należy wziąć pod uwagę, jest przechowywanie danych osobowych bezpośrednio przez firmę. Zgodnie z RODO, dane osobowe klientów i zgody marketingowe muszą być przechowywane bezpiecznie. Należy również umożliwić użytkownikom dostęp do swoich danych oraz ich usunięcie w każdej chwili.

  Ostatnią praktyką, której należy unikać, jest ignorowanie rezygnacji z subskrypcji. Zgodnie z prawem, użytkownik ma prawo w każdej chwili zrezygnować z wysyłania informacji. Należy zatem zapewnić łatwy sposób na rezygnację z subskrypcji w środkach komunikacji elektronicznej.

Konsekwencje nielegalnej wysyłki spamu

  Nielegalna wysyłka spamu to poważne naruszenie prawa. Konsekwencje takich działań są bardzo dotkliwe i mogą negatywnie wpłynąć na wizerunek firmy. Dane osobowe przetwarzane bez zgody odbiorców przez przedsiębiorstwa i wysyłanie niezamówionej informacji czy oferty handlowej mogą wiązać się z poważnymi karami finansowymi w wysokości nawet do 3% przychodów z poprzedniego roku. Oznacza to, że po prostu nie warto ryzykować.

  Ponadto, przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przewidują karę grzywny w wysokości 5 tys. złotych, której możesz się spodziewać za tego typu działania email marketingowe. Oprócz konsekwencji finansowych, warto pamiętać również o odpowiedzialności cywilnej, która wynika z naruszenia prawa dotyczącego nieuczciwej konkurencji. Wszystko to może zaważyć na wizerunku Twojej marki i wpłynąć na relacje z klientami.

  Jeśli chcesz zbudować zaufanie do Twojej marki i cieszyć się lojalnymi klientami, zdecydowanie warto przestrzegać obowiązujących przepisów prawa i zasad etycznych. Uzyskanie zgody aby wysyłać maile do potencjalnych klientów to klucz do stworzenia legalnego email marketingu dla firmy.

  Lojalność klientów to efekt długotrwałego procesu i należy ją szanować. Nie warto ryzykować jej utraty przez wysyłanie informacji handlowych bez uzyskania zgody. Bazę danych klientów można zbudować wykorzystując np. landing page, gdzie przed wysłaniem wypełnionego formularza użytkownik akceptuje zasady korzystania z serwisu i zapoznaje się z informacją dotyczącą przetwarzania danych zawartą w polityce prywatności. Postępując zgodnie z obowiązującymi przepisami, możliwe jest zbudowanie zaufania do marki i osiągnięcie sukcesu.

Legalny email marketing dla firmy

  Legalny email marketing wymaga przestrzegania wytycznych i zasad regulowanych przez RODO, które określają, że użytkownik musi wyrazić jednoznaczną, dobrowolną i świadomą zgodę na otrzymywanie wiadomości marketingowych. Ponadto, firma musi umożliwić odbiorcy łatwe wycofanie zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie, co powinna zawierać każda wysłana wiadomość. Firma musi również dbać o bezpieczeństwo dotyczące danych osobowych i stosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić je przed nieuprawnionym dostępem. Należy także zadbać o to, aby dane administratora danych osobowych były widoczne dla użytkowników.

Silver Bear Media to agencja marketingowa, która oferuje profesjonalne usługi w zakresie prowadzenia kampanii email marketing oraz tworzenia scenariuszy komunikacji. Dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy z zakresu e-mail marketingu jesteśmy w stanie pomóc naszym klientom w efektywnym dotarciu do odbiorców poprzez skuteczną kampanię mailingową. Nasze usługi obejmują między innymi tworzenie strategii i planowania kampanii, projektowanie i wdrażanie scenariuszy kampanii, segmentację i personalizację listy mailingowej, a także analizę wyników. Co ważne, nasze działania są zawsze zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz zasadami etyki.

Jeśli potrzebujesz pomocy w prowadzeniu kampanii email marketingowej lub chcesz poprawić skuteczność swojej obecnej strategii, to zapraszamy do kontaktu z nami i skorzystania z bezpłatnej konsultacji. Nasi specjaliści chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania i pomogą w doborze kanałów marketingowych dopasowanych do celów biznesowych.

Polecane dla Ciebie

 

Pozyskaj nowych klientów, zwiększ sprzedaż i popraw widoczność swojej firmy w Internecie.

Share This